Docent


Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Hertogenbosch.
Hij heeft veel geëxposeerd waaronder in Museum Kempenland, Solo en Volkenkundig en Religieus Museum in Groningen.
Momenteel doceert hij veel aan diverse centra.
Hij is actief in vele disciplines zoals Grafiek, Keramiek, Beeldhouwen, Film en Fotografie en vooral Tekenen en Schilderen.
Thema’s zijn: landschap, figuren, het ongrijpbare.

Peter Linnartz

De cursus Tekenen en Schilderen voor de jeugd is voor dit cursusjaar volgeboekt. Volgend cursusjaar kunt u zich weer inschrijven.