Artikel in Nuenense Krant over Atelier

Drie docenten van het Atelier Van Gogh zijn geïnterviewd door de Nuenense Krant. Om de culturele leegte die overbleef na het stoppen van het CAN op te vullen heeft een aantal ex-docenten van het CAN initiatief genomen om voor eigen rekening en risico, de cursus en workshop activiteiten op het terrein van beelden kunst wederom in Nuenen aan te bieden.

Goed artikel dat u hier integraal kunt lezen.

Nuenense krant